HARMONY HOTEL

CẢI TẠO KHÁCH SẠN HARMONY

Địa Điểm : 32 – 34 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP.HCM

Qui mô : 14 Tầng 104 Phòng

Hoàn thành: 2014

Công Trình liên quan

Khách sạn 4 sao EDEN SAIGON HOTEL

Địa điểm: 38 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP.HCM

Chủ đầu tư: Cty Cổ phần Khác sạn Eden Saigon

Diện tích: 8700m2

Hoàn thành: 2013

Số phòng: 129

EDEN HOTEL

Khách sạn 4 sao EDEN SAIGON HOTEL
Địa điểm: 38 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP.HCM
Chủ đầu tư: Cty Cổ phần Khác sạn Eden Saigon
Diện tích: 8700m2
Hoàn thành: 2013
Số phòng: 129

KHÁCH SẠN ROSAKA

Địa Điểm : 107A Nguyễn Thiện Thuật, TP. Nha Trang

Qui mô : 23 tầng , 140 phòng

Hoàn thành: 2015

ROSAKA HOTEL

KHÁCH SẠN ROSAKA
Địa Điểm : 107A Nguyễn Thiện Thuật, TP. Nha Trang
Qui mô : 23 tầng , 140 phòng
Hoàn thành: 2015

PARADISE SAIGON 

Khách Sạn : Paradise Saigon

Địa Điểm : 288 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM

Chủ Đầu Tư : Cty Cổ phần Khách Sạn Paradise Saigon

Diện Tích: 2.850 m2

Cải tạo: 2013

Kinh phí cải tạo : 50 Tỷ

Số Phòng : 68

PARADISE SAIGON

PARADISE SAIGON 
Khách Sạn : Paradise Saigon
Địa Điểm : 288 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM
Chủ Đầu Tư : Cty Cổ phần Khách Sạn Paradise Saigon
Diện Tích: 2.850 m2
Cải tạo: 2013
Kinh phí cải tạo : 50 Tỷ
Số Phòng : 68

KHÁCH SẠN SONNET 

Địa Điểm : 14 Trương Định, Quận 3, Tp HCM

Chủ Đầu Tư : Cty TNHH Sơn Tùng

Hoàn thành: 2014

Tư vấn hoàn thiện, thiết kế nội thất tầng Trệt, Lửng & Penthouse

SONNET HOTEL

KHÁCH SẠN SONNET 
Địa Điểm : 14 Trương Định, Quận 3, Tp HCM
Chủ Đầu Tư : Cty TNHH Sơn Tùng
Hoàn thành: 2014
Tư vấn hoàn thiện, thiết kế nội thất tầng Trệt, Lửng & Penthouse

 KHÁCH SẠN ORCHIDS

Địa Điểm : 192 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Qui mô : 3 tầng hầm, 13 tầng nổi

96 phòng

Đang thi công

ORCHID HOTEL

 KHÁCH SẠN ORCHIDS
Địa Điểm : 192 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Qui mô : 3 tầng hầm, 13 tầng nổi
96 phòng
Đang thi công

Resort & Spa TRÀNG AN PHÚ QUỐC

Địa Điểm : 60 Trần Hưng Đạo, TT Dương Đông, Phú Quốc

Chủ Đầu Tư : Cty TNHH Giang Vũ

Số Phòng : 90

Thiết kế nội thất, tư vấn hoàn thiện đưa vào sử dụng

Hoàn thành: 2013

TRANG AN PHU QUOC

Resort & Spa TRÀNG AN PHÚ QUỐC
Địa Điểm : 60 Trần Hưng Đạo, TT Dương Đông, Phú Quốc
Chủ Đầu Tư : Cty TNHH Giang Vũ
Số Phòng : 90
Thiết kế nội thất, tư vấn hoàn thiện đưa vào sử dụng
Hoàn thành: 2013